Universum

Mikä on Universum?

Universum on neljän helsinkiläisen teatterin – Aurinkoteatterin, Teater Marsin, Sirius Teaternin ja Teatteri Venuksen – yhteinen yhdistys. Se on yritys tehdä yhdessä sellaista mitä on vaikea tehdä yksin. Universum on halu sanoa ääneen että teatterin tekeminen on vapaata, epäkaupallista, itsenäistä toimintaa. Yksi Universumin keskeisistä tehtävistä on raivata taiteilijoilleen tilaa luoda esityksiä omista lähtökohdistaan.

Universum peräänkuuluttaa taiteellista vapautta, ajatusta siitä että luova prosessi voi olla minkä näköinen tahansa. Oudon, ennalta-arvaamattoman ja erilaisen tukeminen massakulttuurin vastapainona on tärkeää. Universum on oletus, että yhteiskunnallinen muutos ei tapahdu suurissa tarinoissa, vaan dialogissa, moniäänisyydessä, erilaisen kohtaamisessa.

Vad är Universum?

Universum består av fyra professionella Helsingforsteatrar: Aurinkoteatteri, Teater Mars, Sirius Teatern och Teatteri Venus. Universum möjliggör att göra sådana saker tillsammans som är svåra att göra ensam. Universum påstår att teaterarbete är ett fritt, okommersiellt och självständigt skapande. Således är en av Universums centrala uppgifter att bereda rum för sina konstnärer att skapa föreställningar enligt sina egna förutsättningar.

Universum efterlyser konstnärlig frihet, det vill säga idén om att den skapande processen kan se ut hur som helst. Att stöda det märkliga, det oberäkneliga och det annorlunda är en viktig motkraft till den strömlinjeformade masskulturen. Universum är tanken om att den samhälleliga förändringen ingalunda sker i de stora gigantiska historierna, utan i dialogen med publiken, i diversiteten och i mötet med det som är annorlunda.