TIETOA UNIVERSUMISTA

LASTEN JA NUORTEN SUOJELUA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

Universum ry on kulttuurialan järjestö, jolla on tärkeä rooli julkisella ja kolmannella sektorilla. Universum ry (tästä eteenpäin ”Universum”) on neljän itsenäisen teatteriryhmän yhteenliittymä, joka jakaa tuotantoyksikkö Unversumin. Universum tarjoaa teatteri- ja kulttuuritoimintaa kaikenikäisille kohderyhmille. Universum suojelee lapsia ja nuoria varmistamalla tämän toimintaperiaatteen mukaisesti alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevien työntekijöidensä turvallisuuden. Universum noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja sovellettavaa EU-lainsäädäntöä.

Käytännön tarkoitus:

Lasten ja nuorten suojelua koskevassa käytännössä selvennetään Universumin sitoutumista lasten oikeuksiin ja pyritään erityisesti suojelemaan lapsia kaikelta väkivallalta, hyväksikäytöltä, laiminlyönniltä, huolimattomuudelta ja hyväksikäytöltä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Käytännön avulla Universum osoittaa selvästi, ettei se hyväksy lasten hyväksikäyttöä ja riistoa.

Käytäntö antaa yleiset ohjeet ja suuntaviivat siitä, miten kaikki työtehtävät Universumin tulisi tehdä työtä, johon liittyy lapsia ja nuoria. Sen on linjassa muiden henkilöstön ohjeiden kanssa.

Tätä käytäntöä tarkistetaan säännöllisesti:

     ● lainsäädännön tai yhteiskunnallisten ohjeiden muutosten mukaisesti tai lasten ja nuorten suojelua koskevien ohjeiden muutosten johdosta; Myös senjälkeen, kun Universumissa on tapahtunut muutoksia ja ilmennyt merkittäviä kysymyksiä organisaatiossa.

     ● Muutoin vähintään kolmen vuoden välein.

Yhteistyökumppaneiden  velvollisuudet

Yhteistyökumppaneilla on velvollisuus noudattaa käytäntöä Universumin kanssa tehtävässä yhteistyössä, jossa on mukana lapsia tai nuoria. Jos yhteistyökumppanin tiloissa järjestetään toimintaa, jossa lapset ovat läsnä ja jossa Universum tarjoaa sisältöä esityksen, työpajan tai muun toiminnan muodossa, yhteistyökumppani on vastuussa siitä, että paikalla on henkilökuntaa, jolla on voimassa oleva ensiapukoulutustodistus. Jos tämä ei ole mahdollista, Universum osaa reagoida vastuullisesti loukkaantumistapauksissa. Ennen jokaista tapahtumaa Universumin henkilökunnalle on näytettävä lähimmät hätäuloskäynnit ja -laitteet vakiomenettelyn mukaisesti. Tämän tekee joko yhteistyökumppani, tilojen omistaja tai vuokranantaja. Yhteistyökumppaneille on tiedotettava edellä mainituista vaatimuksista hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja ennen jokaisen yksittäisen tapahtuman alkua, jossa on lapsia ja nuoria, jotta osapuolet voivat tehdä asianmukaiset järjestelyt.

4.6.2023

Universum ry., +358443344191, Y-1527631-