THALIA-PRISET TILL MARAT/SADE!

Bild: Raisa Kilpeläinen

Teaterinfo Finlands Thalia-pris tilldelades i år föreställningen Marat/Sade, en fartfylld samproduktion mellan de tre finlandssvenska teatrarna Klockriketeatern, Teater Mestola och Sirius Teatern, i regi av Juha Hurme. Klassikerpjäsen av Peter Weiss fick sin svenskspråkiga premiär hösten 2018 på Universums scen. Arbetsgruppen tog emot Thalia-priset måndagen den 11 mars.

Så här lyder prismotiveringen:
I Marat/Sade, samproducerad av Sirius Teatern, Klockriketeatern och Teater Mestola, blommar intelligent, fysisk skådespelarkonst och teaterlek, där verkets kritiska potential uppdateras och får nya dimensioner. En ensemble kan uppstå även kring ett enskilt verk då arbetsmetoderna och processerna ger utrymme för en atmosfär av tillit som stärker skådespelarnas autonomi och godkänner olikheter. I denna auditiva och visuella installation ljuder och andas kroppar och musik.

Syftet med Thalia-priset är att belöna en föreställning som väcker samhällelig diskussion, lockar nya publikgrupper, har rönt internationell framgång eller är innovativ eller synnerligen förtjänstfull på något annat sätt och som därmed väcker diskussion om teaterkonstens betydelse. Thalia-priset ges ut av Teaterinfo Finland (TINFO). Förutom Marat/Sade belönades också föreställningarna Vaahtoa! (Anna Ackerman & Minna Hokkanen), Syklit (Valtimonteatteri), Stalker – Huviretki tienpientareelle (Grus Grus Teatteri) med en Thalia.

Finskspråkig premiär av Marat/Sade på Esbo Stadsteaterns scen den 22.3.
Föreställningar: 22.3–16.4.
Biljetter: lippu.fi
Textning till svenska och engelska
För mer information: https://espoonteatteri.fi/esitykset/marat-sade/


UUTISET