Story Sharing Universum: All Women Story Sharing Café

[suomeksi alla / för svensk version skrolla ner] All Women Story Sharing Café is an easy and fun event where people from all over the world, with diverse backgrounds and realities meet and share everyday stories. On 21st April our café is an all-women event, so come alone or bring a friend and share stories […]

Virtual Story Sharing Café

Story Sharing Café is an easy and fun event where people from all over the world, with diverse backgrounds and realities can meet and share everyday stories. So grab your coffee or tea and come and share stories and memories in small groups at our virtual coffee tables hosted by members of our Story Sharing […]

Story Sharing Café

Next Story Sharing Café coming up Sunday 26th April 18.00 – 20.30 @ Universum, Perämiehenkatu 13 SVE (ENG & FI underneath) Välkomna till ett avslappnat berättarcafé där immigranter, asylsökande och infödda finländare kan träffas vid ett cafébord och lyssna till varandras historier handledda av Story Sharing Universum gruppen. På programmet har vi inbjudna historieberättare, levande […]