Teatteri Venus: Rest in Peace

INFO

Teatteri Venus jatkaa transsimaskiesitysten sarjaa uudella sukelluksella tietoisuuden tuolle puolen. Rest in Peace vie henkiselle tutkimusmatkalle, toteuttamaan riittejä, rituaaleja ja seremonioita ja pohtimaan niiden tarkoitusta arjessa ja juhlassa, tässä elämässä ja tuonpuoleisessa.

Oletko valmis astumaan menneisyyteen tai tulevaisuuteen, luopumaan jostakin vanhasta tai löytämään jotain uutta?

Maskit ovat aikamatkustajia, parantajia, samaaneja, lääkäreitä, pappeja, terapeutteja, seremoniamestareita, rippi-isiä, itkijöitä ja henkiä. He johdattavat meidät toiselle puolelle, tuntemattomaan tulevaisuuteen tai toteutumattomaan menneisyyteen.
He ovat palveluksessanne.

Esitys liikkuu eri puolilla rakennusta ja koostuu yksityisistä ja jaetuista kokemuksista ajassa ja tilassa.
Esitys on osallistava ja monikielinen.

Teatteri Venus: Rest in Peace

Teatteri Venus fortsätter sin serie av transmaskföreställningar i höstsäsongens första premiär på Teaterhuset Universum. Denna gång är det en deltagande resa till andra tillstånd och platser.

Rest in Peace för oss på en andlig upptäcktsfärd där vi utför riter, ritualer och ceremonier och begrundar vad vi behöver dem till, i vardag och i fest, i detta liv och i livet efter döden.

Är du redo att stiga in i det förgångna eller i framtiden, att avstå från något gammalt eller finna något nytt?

Våra masker är tidsresenärer, helare, shamaner, präster, terapeuter, ceremonimästare, biktfäder, gråtare och andar. De blir ledsagare till den andra sidan, till den okända framtiden eller kanske till det ofullbordade i det förflutna. De står till ert förfogande.

Föreställningen rör sig omkring i byggnaden och består av privata och delade upplevelser i tid och rum.
Föreställningen är deltagande och mångspråkig.

Venus Theatre: Rest in Peace

Venus Theatre continues its series of trance mask performances with a new, participatory journey into other states of mind. Rest in Peace takes us on a spiritual voyage, to perform rites, rituals and ceremonies, and to explore their use, in the mundane and the sacred, in the here, and in the hereafter.

Are you prepared to step into the past or the future, to let go of something old and find something new?

The Masks are time travellers, healers, shamans, physicians, priests, therapists, masters of ceremony, confessors, lamenters and spirits. They will lead us across to the other side, to an unknown future, or to an unfulfilled past. They are here to serve.

The performance moves around the building and consists of both private and shared experiences in time and space.
The performance is participartory and multi lingual.

PERFORMANCE DATES

Ensi-ilta / Premiär / Premiere 28.9.2019 klo 19 

Övriga föreställningar / Muut esitykset:

Oktober: 2 | 6 | 12 | 13 | 17 | 23 | 25
November: 2

Kaikki esitykset klo 19. / Alla föreställningar kl. 19.

Esityksen kesto / Föreställningens längd: 
2h 40min (sisältää tauot, med pauser)

Biljetter / Liput:
15€/10€

Ikäsuositus / Åldersrekommendation:
15+

IMAGES

Rest in Peace
Rest in Peace
Rest in Peace
Rest in Peace

PERFORMANCE DATES

Ensi-ilta / Premiär / Premiere 28.9.2019 klo 19 

Övriga föreställningar / Muut esitykset:

Oktober: 2 | 6 | 12 | 13 | 17 | 23 | 25
November: 2

Kaikki esitykset klo 19. / Alla föreställningar kl. 19.

Esityksen kesto / Föreställningens längd: 
2h 40min (sisältää tauot, med pauser)

Biljetter / Liput:
15€/10€

Ikäsuositus / Åldersrekommendation:
15+

TEAM

Työryhmä / Arbetsgrupp / Working group:
Max Bremer, Paul Holländer, Sam Huber, Markus Luukkonen ja Åsa Nybo
Maskit / Maskerna / Masks:
Anna Uschanov
Visualisointi / Visualisering / Visuals:
Ada Halonen ja Anttoni Halonen
Noviisit / Noviserna / Novices:
Mette Lindholm, Aure v. Zansen, Ivar Bremer ja Ivar Sundman
The Flute Ghost:
Antonio v. Cleave

IN MEDIA

“Henget puhuvat kanssamme ja kysyvät meiltä asioita, ja katsojana tunnen itseni erittäin nähdyksi ja huomioiduksi”.
-Lasse Garoff, Svenska Yle

“Antoisa ja erityinen kokemus”.
-Otto Ekman, Hbl