Sirius Teatern: Vandring för tre röster

INFO

Tyvärr har de två sista föreställningarna av Vandring för tre röster (1.10 och 2.10) blivit inställda pga sjukdom.

De vandrar igen…

Sirius Teatern har spelat sin märkliga promenadföreställning Vandring för tre röster av Peter Weiss sedan år 1992.

Sedan dess har den spelat i ett otal städer i Europa och nu återkommer den för två föreställningar i Helsingfors och två i Borgå.

Vandringsföreställningen spelas utomhus och det passar utmärkt att hålla distans till andra åskådare under flanerandets gång. Högst tio åskådare önskas i publiken, inträdet är fritt men en förhandsanmälan bör göras.

Den drygt två timmar långa promenaden börjar vid statyn för världsfred invid Hagnäs kaj i Helsingfors och vid Café Jokiranta i Borgå.

PERFORMANCE DATES

Föreställningar i Borgå
fredagarna 24.9 och 1.10 kl 18

Föreställningar i Helsingfors
lördagarna 25.9 och 2.10 kl 18

Anmälningar till biljetter@universum.fi

IMAGES

PERFORMANCE DATES

Föreställningar i Borgå
fredagarna 24.9 och 1.10 kl 18

Föreställningar i Helsingfors
lördagarna 25.9 och 2.10 kl 18

Anmälningar till biljetter@universum.fi

TEAM

I rollerna:
Paul Olin, Frank Skog och Paul Holländer
Regi och dramaturgi:
Peter Lüttge