Mera Stjärnfall!

INFO

– små ögonblick av löften, sanningar och lögner.

Äntligen på scen igen! Stjärnfall återvänder till Teaterhuset Universum med fem unika improviserade föreställningar. Under kvällens lopp växer korta och långa improviserade berättelser fram. Publiken kan, om den vill, påverka händelseförloppet.

På scen ser vi Anja Bargum, Fredrik Bruun, Jacintha Damström, Niklas Häggblom, Hazel Salminen, Paul Savage och Åsa Nybo. Topi Korhonen står för musiken.

Föreställningen söndag 4.12 klockan 14 är familjevänlig, barnbiljetter 10€!

Stjärnfall är en fri grupp som arbetar med teaterimprovisation och består av skådespelare, musiker och ljusdesigners. Stjärnfall, grundat 1996, har sin bas i Helsingfors men som Finlands enda svenskspråkiga, professionella improvisationsteater verkar gruppen i hela landets svenskbygder.


More Stjärnfall!
– small glimpses of promises, truths and lies


Finally on stage again! Stjärnfall returns to Teaterhuset Universum with five unique, improvised performances.


Over the course of the evening, short and long improvised stories will emerge. The audience can, if they wish, influence the course of events.


On stage we have Anja Bargum, Fredrik Bruun, Jacintha Damström, Niklas Häggblom, Hazel Salminen, Paul Savage and Åsa Nybo. Topi Korhonen provides the music.


Stjärnfall is an independent group working with theatrical improvisation and consists of actors, musicians and lighting designers. Founded in 1996, Stjärnfall is based in Helsinki, but as Finland’s only Swedish-speaking professional improvisational theatre, the group operates throughout the country’s Swedish-speaking regions.


PERFORMANCE DATES

Föreställningar
24.11 kl 19 – På engelska!
28.11 kl 19
29.11 kl 19
4.12 kl 14 – Familjevänlig!
12.12 kl 19

Boka din plats via stjarnfall1(at)gmail.com

Biljettpriser:
20€ normalpris
15€ pensionär samt gruppbiljetter (min 6 pers)
10€ studerande / värnpliktig / arbetslös / barn under 18 (4.12)

Betalning vid dörren senast 15 min innan föreställning.


Dates
Thu 24.11 at 7pm – in English
Mon 28.11 at 7pm
Tue 29.11 at 7 pm
Sun 4.12 at 14 – for the whole family!
Mon 12.12 at 7pm

Book your seats via stjarnfall1(at)gmail.com

Ticket prices:
20€ normal price
15€ for seniors and group tickets (min. 6 people)
10€ student / conscript / unemployed / children under 18 (4.12)
Payment at the door at least 15 minutes before the performance

IMAGES

PERFORMANCE DATES

Föreställningar
24.11 kl 19 – På engelska!
28.11 kl 19
29.11 kl 19
4.12 kl 14 – Familjevänlig!
12.12 kl 19

Boka din plats via stjarnfall1(at)gmail.com

Biljettpriser:
20€ normalpris
15€ pensionär samt gruppbiljetter (min 6 pers)
10€ studerande / värnpliktig / arbetslös / barn under 18 (4.12)

Betalning vid dörren senast 15 min innan föreställning.


Dates
Thu 24.11 at 7pm – in English
Mon 28.11 at 7pm
Tue 29.11 at 7 pm
Sun 4.12 at 14 – for the whole family!
Mon 12.12 at 7pm

Book your seats via stjarnfall1(at)gmail.com

Ticket prices:
20€ normal price
15€ for seniors and group tickets (min. 6 people)
10€ student / conscript / unemployed / children under 18 (4.12)
Payment at the door at least 15 minutes before the performance

TEAM

På scen
Anja Bargum, Fredrik Bruun, Jacintha Damström, Niklas Häggblom, Hazel Salminen, Paul Savage och Åsa Nybo
Musik
Topi Korhonen
Grafik
Nils Krogell