Universums vårsäsong 2020 bjuder på gästspel

Universums vårsäsong 2020 består exceptionellt av gästspel. I Universums unika teatersal får vi under våren bland annat uppleva danskonst inspirerat av människan och historien i förändring, performanskonst som inbjuder till att utforska blickens makt eller som välkomnar en att delta i ett gemensamt rum av drömmeri.

Säsongen inleds i början av februari med ECHOES OF ANOTHER WORLD. Koreograferna Thibault Monnier och Virpi Pahkinen ordnar tillsammans en kväll där olika koreografiska språk möts. Förutom koreograferna själva intas scenen också av dansarna Minna Tervamäki, Pontus Sundset och Alice Pastel. Verken är inspirerade av historiens föränderliga tidevarv och människoartens kognitiva och fysiska revolution. Asiatisk och europeisk danstradition möts då två individuella koreografiska språk sammanslås för att undersöka kroppen och sinnets gränser.

ECHOES OF ANOTHER WORLD föreställningar på Universum 1.2 och 8.2

Voyeur av Matilda Aaltonen och Joel Teixeira Neves undersöker blickens dynamik genom kroppslig kommunikation. Verket synliggör blickens maktspel men också blickens kärleksfulla potential. Voyeur är ett tryggt rum där publiken tillåts undersöka upplevelsen av att bli sedd och vilka emotioner det väcker; hur känns det att bli sedd, hur möts våra blickar, när vänder jag bort blicken, vad är ordlös kommunikation? ”Var upphör din blick och börjar min. Blicken tillhör inte någon utan är ett förhållande en deltar i.”

Voyeur föreställningar på Universum 13.-22.2. Föreställningen är en del av Todellisuuden Tutkimuskeskus huvudprogram och Universums gästspelsprogram.

Ursula Hallas, Miro Manteres och Teemu Päivinens Unfamiliar Dialogues – Uneksunnan näyttämö välkomnar deltagarna att tillsammans skapa ett gemensamt rum som konstrueras genom tankar, känslor, sinnesstämningar och erfarenheter som uppstår i det tomma rummet. Föreställningen utnyttjar live-looping ljudteknologi och gruppdynamiska konstellationer.

Unfamiliar Dialogues – Uneksunnan näyttämö föreställningar på Universum 6.-7.3.

Universums pribelönta och uppskattade projekt Story Sharing fortsätter sin caféverksamhet under vårsäsongen 2020. Runt de runda cafeborden samlas människor med olika bakgrund och olika erfarenheter från världens olika kanter för att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser från vardagen. I kvällen ingår alltid också musikframträdanden och ett open mic -segment där en har möjlighet att dela sin berättelse med åhörarna. Universums teatersal öppnar sina dörrar för berättarcafeet i februari (fredagen 28.2) och i april (exakt datum fastslås senare).

I april intar dansarna Minna Tervamäki och bildkonstnär Hannaleena Heiska Universums scen. I deras verk Jälki kombineras olika konstformer. Verket var en del av Esbos moderna museum EMMA:s 10-års jubileumsprogram 2016.

Från februari till april uppträder den svenska improvisationsgruppen  Stjärnfall. Såkespelare är bland annat Anja Bargum, Fredrik Bruun, Nicole Hjelt-Lundin, Niklas Häggblom, Johanna af Schultén, Hazel Salminen, Valo Sauri, Elisabeth Öhman och Paul Holländer. Salla Markkanen står för musiken. Stjärnfalls första improvisationskväll är fredagen 7.2. I mars blir det improvisation varje onsdag och den sista klubbkvällen går av stapeln i början av april, torsdagen 2.4.

I maj är det tur för projektet Merisairas. Merisairas är ett tvärkonstnärligt projekt som kombinerar konst och vetenskap. Projektet gör konst av en klimatångest utlöst av förorenade hav och plastavfall. I arbetsgruppen ingår bland annat musikgruppen SO III med Suvi Oskala, Oskari Lehtonen och Teemu Korpipää, dansare Sini Siipola samt havsforskarna Pauliina Saarman och Olli Mustonen.

Även under sommaren händer det på Universum. Kaisa Kangas, Mohamad Rabah och Martin Nielsen förverkligar ett levande rollspel som använder sig av black box -teaterns tekniker. Det levande rollspelet Seaside Prison strävar till att ge den finska publiken en inblick i hur vardagen Gaza är och hur det känns att leva under inringning och ständiga bombhot. Evenemanget får med andra ord såväl konstnärliga, samhälleliga och kulturella dimensioner. Det fyra timmar långa evenemanget innehåller förutom själva rollspelet också en förberedande workshop, kontextualiserande diskussion efter rollspelet och nedmontering. På hösten 2020 är det dags för Universums egna teatrars premiärer. Aurinkoteatteri presenterar Tätiratsastajat med manus och regi av Sanna Hietala. Sirius Teatern fortsätter sitt framgångsrika samarbete med Klockriketeatern i form av WilliamShakespears pjäs Julius Caesar med regi av Carl Alm.

NYHETER