Syyskauden ohjelmisto on nyt julkaistu! / Höstens repertoar är nu publicerad!

Kuva: Juha Mustanoja

Universumin syyskauden ohjelmisto on nyt julkaistu!

Universumin syyskausi 2019 vietetään suurten aiheiden äärellä. Teatteri Venus Rest in Peace -esityksessä transsimaskit kutsuvat mukaansa tuonpuoleiseen kohtaamaan niin mennyttä kuin tulevaakin. Sirius Teatern och De Kristallklaran yhteisproduktiossa Infinito pohditaan äärettömyyttä sekä kuoleman ja ylösnousemuksen anatomiaa venäläisen filosofin ja tiedemiehen Nikolai Fedorovin (1829-1903) tekstien ja teorioiden innoittamana.

Rest in Peace jatkaa Teatteri Venuksen transsimaskiesitysten sarjaa. Venuslaiset ovat soveltaneet ja kehittäneet edelleen improvisaatiopedagogi Keith Johnstonen luomaa transsimaskitekniikkaa aikaisemmin esityksissä Wonderland (2016), A Good Sign (2013) ja Det falska barnet (2010). Tällä kertaa maskit vievät meidät sukellukselle tietoisuuden tuolle puolelle. Maskit ovat aikamatkustajia, parantajia, samaaneja, pappeja, terapeutteja, seremoniamestareita, rippi-isiä, itkijöitä. He johdattavat meidät tuntemattomaan tulevaisuuteen tai toteutumattomaan menneisyyteen.

Esitys tutkii riittejä, rituaaleja ja seremonioita, ja kuinka ne muokkaavat ja ohjaavat meitä arjessa ja juhlassa, hyvässä ja pahassa. Työryhmään kuuluvat ohjauksesta vastaavan Max Bremerin lisäksi Åsa Nybo, Sam Huber, Paul Holländer och Markus Luukkonen. Naamiot valmistaa Anna Uschanov. Ada Halonen och Anttoni Halonen luovat esityksen visuaalisen maailman. R.I.P:n ensi-ilta on 28.9. ja esityksiä on 2.11. saakka.

Sirius Teatern ryhtyy yhteistyöhön De Kristallklaran kanssa Infinito-esityksessä. Infinito on tekstiä, äänimaailmoja, musiikkia, liikkeellistä materiaalia ja dialogia. Tekstit ja teemat kumpuavat venäläisen 1800-luvun filosofin Nikolai Fedorovin teorioista. Fedorov oli keskeinen hahmo liikkeessä, joka myöhemmin tunnettiin nimellä venäläinen kosmismi.

Työryhmään kuuluvat berliiniläiskoreografi Andriana Seecker, näyttelijä-muusikko-äänitaitelija Henrik Heselius, dramaturgi Ilja Lehtinen, skenografi Ada Halonen, ohjaaja-videotaiteilija-DJ Malin Nyqvist sekä Sirius Teaternin omat näyttelijät Wilhelm Grotenfelt och Paul Holländer. Andriana Seecker on työskennellyt Universumissa aikaisemmin Sirius Teaternin produktioissa Under (2014) sekä yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa toteutetussa esityksessä Houellebecq!. Viime mainitussa oli mukana myös tänä keväänä Kritiikin Kannuksilla palkittu Ilja Lehtinen.

Infiniton ensi-ilta on 28.11. ja esitykset jatkuvat 18.tammikuuta 2020 saakka.

Kuva: Henrik Heselius

Universums repertoar för hösten 2019 är nu publicerad!

Universums repertoar för hösten 2019 tar sig an stora ämnen. I Teatteri Venus’ föreställning Rest in Peace bjuder trancemaskerna publiken med till ett liv efter döden för att där möta förflutet och framtid. Sirius Teaterns och De Kristallklaras samproduktion Infinito reflekterar över oändligheten och begrundar dödens och återuppståndelsens anatomi. Den ryska filosofen och vetenskapsmannen Nikolai Feodorovs (1829-1903) texter och teorier har  inspirerat produktionen.

I Rest in Peace fortsätter Teater Venus sin serie trancemask föreställningar. Teater Venus har tidigare tillämpat och vidareutvecklat improvisationspedagogen Keith Johnstones trancemask tenik i föreställningarna Wonderland (2016), A Good Sign (2013) och Det falska barnet (2010). Denna gång dyker vi med maskerna in i ett annat medvetandetillstånd. Maskerna är tidsresenärer, helbrägdare, shamaner, präster, terapeuter, ceremonimästare, biktfäder, gråterskor. De ledsagar oss in i en okänd framtid eller kanske till det ofullbordade förflutna.

Föreställningen undersöker riter, ritualer och ceremonier och hur de formar och styr oss i vardag och fest, mellan gott och ont. Arbetsgruppen består av Max Bremer, som ansvarar för regin, Åsa Nybo, Sam Huber, Paul Holländer och Markus Luukkonen. Anna Uschanov utformar maskerna och Ada Halonen och Anttoni Halonen skapar föreställningens visuella värld. R.I.P. har premiär 28.8 och spelas fram till 2.11.

Sirius Teatern samarbetar med konstnärskollektivet De Kristallklara i föreställningen Infinito. Infinito är text, ljudvärld, musik, rörelse och dialog. Text och tema växer fram ur 1800-tals filosofen Nikolai Feodorovs teorier. Fedorov var en centralfigur i en rörelse som senare blev känd som den ryska kosmismen.  

Arbetsgruppen består av koreografen Andriana Seecker från Berlin, skådespelare-musiker-ljudartist Henrik Heselius, dramaturgen Ilja Lehtinen, scenografen Ada Halonen och regissören-videokonstnären-DJ Malin Nyqvist. Andriana Seecker har tidigare medverkat på Universum i Sirius Teaterns produktion Under och i Houellebecq!, som var en samarbetsproduktion med Konstuniversitetets Teaterhögskola. I den medverkade också dramaturgen Ilja Lehtinen, som nyligen belönats med Kritiikin Kannukset 2019.

Infinito har premiär 28.11 och föreställningarna fortsätter fram till 18.1.2020.

NYHETER