Troja Mutanens hjärtbesvär

INFO

Troja Mutanens hjärtbesvär – en dramakomedi, där vi får följa fem människor på deras färd genom ett nutida Finland, ett samhälle där nyttan och lönsamheten ofta går före omsorgen. Våra fem huvudpersoner är hjältar i sina egna liv men kan de också bli det i någon annans?

Troja Mutanens hjärtbesvär inspireras av filmregissören Mike Leighs produktion (bland annat Naked, Secrets and Lies, Another Year), såväl vad gäller metod som innehåll. Det innebär ett processbaserat arbetssätt (devising) där man utgår från verkliga modeller, omtolkar dem till fiktiva karaktärer och låter historien – så långt det finns en – födas ur improvisationer. I sista hand skrivs ett manus.

SPELDATUM

Premiär: 24.10.2013

BILDER

TrojaMutanenshjärtbesvär12_FotoStefanBremer
TrojaMutanenshjärtbesvär13_FotoStefanBremer
TeaterMars_TrojaMutanenshjärtbesvär4_fotoStefanBremer
TrojaMutanenshjärtbesvär10_FotoStefanBremer