MOOOT – Kaupunkitaidehanke

INFO

MOOOT on keväällä 2010 käynnistetty poikkitaiteellinen kaupunkitaidehanke, joka osallistaa ihmisiä tutkimaan yhdessä taiteen keinoin kaupunkiympäristön ja ihmisen välistä suhdetta. MOOOT on helsinkiläisen Teatteri Venuksen sisällä toteutettava itsenäinen yleisötyöhanke, joka luo toimintamallia uudenlaiselle terveyttä ja hyvinvointia edistävälle teatterin yleisötyölle. Hankkeesta kaavaillaan pysyvää toimintatapaa, jota voidaan soveltaa eri konteksteissa niin maantieteellisesti kuin sosiaalisesti.

Tule MOOOTtailemaan yhdessä 11. -12.5.2009 klo 10 -15!

Mikä MOOOT (Mullakin On Oikeus Olla Täällä)?

Kaikille avoimien kaupunkitaidetyöpajojen tavoitteena on osallistaa ihmisiä havainnoimaan ja käyttämään julkista tilaa totutusta poikkeavalla tavalla. Tavoitteena on aktivoida kaupunkilaisia osallistumaan keskusteluun ja toimintaan, joka koskee kaupunkitilan käyttöä ja suunnittelua. Samalla kaupunkitaidetyöpajat tuovat taidetta kaduille ja muuhun julkiseen tilaan ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Työpajojen osallistavassa, taidelähtöisessä toiminnassa keskeistä on tutkiva ja kokeileva ote ja prosessinomaisuus. Monitaiteellinen työskentely liikkuu mm. teatterin, esitystaiteen, tanssin sekä ympäristö- ja tilataiteen alueilla.

MOOOT vierailee Taidekoulu Maan Transition Hall- tapahtumassa

Tämänkertaisessa MOOOTissa luomme yhdessä kaupungista laboratorion, jota tarkastelemme liikkeen ja äänen kautta. Teemme eksperimenttejä, jotka voivat näyttäytyä performansseina tai aktioina. Tervetuloa, sekä vanhat että uudet, moottailijat vinksauttamaan kaupunkikulttuurimme sosiaalisia normeja ja inspiroitumaan kaupunkitaiteen mahdollisuuksista. Aiempaa kokemusta ei tarvita, vaan avointa, kokeilevaa mieltä sekä halua tehdä yhdessä. Voit osallistua vain yhteen päivään tai molempiin. Päivät muodostavat oman kokonaisuutensa. Ryhmään otetaan 5-12 osallistujaa.

Ilmoittautumiset mooot.kaupunki at gmail.com
4.5. mennessä
Tapaamispaikka sekä lisäohjeet saat ilmoittautuessasi.
Ohjaajana toimii Teatteripedagogi (TeM), Yhteisötaiteilija Ursula Hallas.
puh.0504904607

MOOOT Facebookissa

*) MOOOT tulee sanoista Mullakin On Oikeus Olla Täällä, mutta sen sisälle kätkeytyy muutakin. Ruotsin- ja norjankielessä mot tarkoittaa KOHTI, PÄIN ja VASTAAN. Englannissa moot merkitsee muun muassa KESKUSTELUA. Hollanninkielessä mot on YÖPERHONEN.

SPELDATUM

BILDER

ARBETSGRUPP