EKO-trippen

INFO

EKO-trippen är en MILJÖPJÄS i fabelns form. Ett urval av jordens djur samlas på en ö i Östersjön för att dryfta hotet mot deras livsvillkor och vad de skall göra med den art som är största hotet mot jordklotets framtid, nämligen människan. Men dessa djur har många mänskliga drag och deras tillvaro på ön kan emellanåt påminna om en miljökonferens i skolmiljö. Däremellan fördriver de sin tid och diverse arter möts. Föreställningen visar olika sätt att förhålla sig till miljöproblem och behandlar sitt ämne genom skiftande former, än som burlesk komedi och revy, än som läropjäs och thriller. Genomgående behandlas här en allvarsam fråga i en lättsam utformning.

Efter föreställningen förvandlas vår scenografi till en UTSTÄLLNING som kompletterar och fördjupar de teman som tas upp i föreställningen. Vi kommer att inbjuda olika miljöorganisationer, sammanslutningar och aktivister som ägnar sig åt miljövård och miljöfostran i huvudstadsregionen. De ges möjlighet att berätta om sin verksamhet i allmänhet och om sina aktuella projekt.

PUBLIKARBETE
Ni har också möjlighet att jobba vidare med föreställningens upplevelser och teman efteråt på skolan tillsammans med teaterns publikarbetare Sanna Hulden.

ARBETSGRUPPEN består av producent och skådespelare Åsa Nybo som också fungerar som kontaktperson, producent och skådespelare Max Bremer, skådespelare Nina Kaipainen, musiker Kaarle Mannila, dramaturg Anders Slotte, ljusdesigner Mari Agge, scenograf Karmo Mende, hemsida Fredrik Willberg, illustrationer Sam Huber, faktaexpert och utställningsplanerare Emilia Runeberg, producentpraktikant Henrik Lindqvist och regissör Joakim Groth. Som rådgivare och experthjälp för arbetsgruppen fungerar filosofiedoktorn och medborgaraktivisten Thomas Wallgren.

Föreställningen genomförs som ett samarbete mellan arbetsgruppen och teatrarna Venus och Mars som båda är medlemmar av Universum. Föreställningen har premiär 3.9.2008 på Universum. Vi strävar till att erbjuda denna föreställning gratis åt de svenskspråkiga högstadie- och gymnasieskolorna i helsingforsregionen.

SPELDATUM

Premiär 3.9.2008

BILDER

SPELDATUM

Premiär 3.9.2008

ARBETSGRUPP