Lehdistötiedotteet – Pressmeddelanden


Universum
Lehdistötiedote
23.1.2020
Julkaisuvapaa heti

Kevätkauden 2020 Universumissa nähdään vierailuja

Universumin kevätkausi 2020 muodostuu poikkeuksellisesti vierailuesityksistä. Kevään kuluessa Universumin ainutlaatuisessa teatterisalissa nähdään muun muassa ihmisen ja historian muutoksesta inspiroitunutta tanssitaidetta sekä koetaan esitystaidetta, joka kutsuu tutkimaan katseen tapahtumaa tai osallistumaan yhteiseen uneksunnan tilaan.

Kauden aloittaa helmikuun alussa ECHOES OF ANOTHER WORLD, Thibault Monnierin ja Virpi Pahkisen koreografioiden muodostama yhteisilta, jossa koreografien lisäksi tanssivat Minna Tervamäki, Pontus Sundset ja Alice Pastel. Teokset ovat inspiroituneet historian laajoista kaarista sekä ihmislajin kognitiivisesta ja fyysisestä vallankumouksesta. Aasialainen ja eurooppalainen tanssitraditio kohtaavat, kun ilta yhdistää kaksi yksilöllistä koreografista kieltä koettelemaan kehon ja mielen rajoja.

ECHOES OF ANOTHER WORLD esitykset Universumissa 1.2. ja 8.2.

Matilda Aaltosen ja Joel Teixeira Nevesin teos Voyeur käsittelee katsomisen tapahtumaa ruumiillisen kommunikaation avulla. Se tekee näkyväksi niin katseeseen liittyvän vallan kuin sen rakkaudellisen potentiaalin. Voyeur on tila, jossa yleisön on mahdollista turvallisesti tutkia katseeseen ja nähdyksi tulemisen liittyviä tunteita ja kokemusta: miltä ja missä nähdyksi tuleminen tuntuu, miten katseemme kohtaavat, milloin käännän katseeni pois, mitä on kommunikaatio ilman sanoja? ”Mihin sinun katseesi loppuu ja mistä minun katseeni alkaa? Katse ei ole kummankaan, se on suhde, johon osallistutaan.”

Voyeur esitykset Universumissa 13. – 22.2. Esitys on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa ja Universumin vierailuohjelmistoa.

Ursula Hallaksen, Miro Mantereen ja Teemu Päivisen kokemuksellinen esitystaiteen tapahtuma Unfamiliar Dialogues – Uneksunnan näyttämö kutsuu osallistujia luomaan yhdessä mielen sisäisen leikin, joka rakentuu tyhjän tilan synnyttämistä ajatuksista, kokemuksista, aistimuksista ja tuntemuksista. Osallistujien jakamat kokemukset synnyttävät mielen näyttämön. Esitystapahtuma hyödyntää live-looping ääniteknologiaa ja ryhmädynaamista konstellaatiota.

Unfamiliar Dialogues – Uneksunnan näyttämö esitykset Universumissa 6. – 7.3.

Story Sharing, Universumin kiitetty ja palkittu projekti jatkaa kahvilatoimintaansa kevätkaudella 2020. Kahvilan pyöreisiin pikkupöytiin kokoontuu ihmisiä kaikkialta maailmasta, erilaisista tautoista ja todellisuuksista, jakamaan kokemuksia ja arjen tarinoita. Iltaan kuuluu aina myös musiikkiesityksiä sekä open mic -osuus, jossa tarinansa voi jakaa koko kuulijakunnalle. Universumin teatterisali avaa ovensa tarinankerrontakahviloille helmikuussa (perjantaina 28.2.) ja huhtikuussa (26.4.).

Huhtikuussa Universumin näyttämön valtaavat tanssija Minna Tervamäki ja kuvataiteilija Hannaleena Heiska taidemuotoja yhdistävässä teoksessaan Jälki, joka nähtiin vuonna 2016 osana Espoon modernin taiteen museo EMMAn 10-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Helmikuusta huhtikuuhun Universumissa esiintyy myös ruotsinkielinen improvisaatioryhmä Stjärnfall, jossa näyttelevät mm. Anja Bargum, Fredrik Bruun, Nicole Hjelt-Lundin, Niklas Häggblom, Johanna af Schultén, Hazel Salminen, Valo Sauri, Elisabeth Öhman, Paul Holländer sekä muusikkona Salla Markkanen. Stjärnfallin ensimmäinen improklubi on perjantaina 7.2., maaliskuussa improtaan joka keskiviikko ja viimeinen klubi-ilta vietetään huhtikuun alussa, torstaina 2.4.

Toukokuussa vuorossa on taiteellis-tieteellinen projekti Merisairas, joka kanavoi merien roskaantumisen ja muoviroskan aiheuttaman ympäristöahdistuksen taiteeksi. Työryhmään kuuluvat muun muassa SO III -yhtye eli Suvi Oskala, Oskari Lehtonen ja Teemu Korpipää, tanssija Sini Siipola sekä meritutkijat Pauliina Saarman ja Olli Mustonen.

Kesälläkään Universumissa ei uinuta. Kaisa Kangas, Mohamad Rabah ja Martin Nielsen toteuttavat black box -teatterin tekniikoita hyödyntävän, Gazan tilannetta käsittelevän Seaside Prison -larpin, joka yhdistää teatteriesityksen rajallisen ajan ja larpin kokemuksellisen osallistavuuden pyrkien välittämään suomalaiselle yleisölle häivähdyksen siitä, millaista on elää arkea Gazassa, saarron alla ja jatkuvassa pommitusten pelossa. Tapahtumalla on siis sekä taiteellisia, kulttuurisia että yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Noin nelituntiseen kestoon sisältyvät valmisteleva työpaja sekä varsinaisen larpin jälkeen tapahtuva purku ja kontekstualisointi.

Syksyllä 2020 vuorossa ovat Universumin omien teattereiden ensi-illat, kun Aurinkoteatteri tuo näyttämölle Sanna Hietalan käsikirjoittaman ja ohjaaman Tätiratsastajat ja Sirius Teatern jatkaa menestyksekästä yhteistyötään Kolckriketeaternin kanssa William Shakespearen näytelmällä Julius Caesar. Sen ohjaa Carl Alm.

Lisätietoja ja lehdistölippuja voi tiedustella:

Outi Lahtinen
044 7625 705
outi@universum.fi
www.universum.fi

Universum
Pressmeddelande
3.1.2020
Får publiceras genast

Universums vårsäsong 2020 bjuder på gästspel

Universums vårsäsong 2020 består exceptionellt av gästspel. I Universums unika teatersal får vi under våren bland annat uppleva danskonst inspirerat av människan och historien i förändring, performanskonst som inbjuder till att utforska blickens makt eller som välkomnar en att delta i ett gemensamt rum av drömmeri.

Säsongen inleds i början av februari med ECHOES OF ANOTHER WORLD. Koreograferna Thibault Monnier och Virpi Pahkinen ordnar tillsammans en kväll där olika koreografiska språk möts. Förutom koreograferna själva intas scenen också av dansarna Minna Tervamäki, Pontus Sundset och Alice Pastel. Verken är inspirerade av historiens föränderliga tidevarv och människoartens kognitiva och fysiska revolution. Asiatisk och europeisk danstradition möts då två individuella koreografiska språk sammanslås för att undersöka kroppen och sinnets gränser.

ECHOES OF ANOTHER WORLD föreställningar på Universum 1.2 och 8.2

Voyeur av Matilda Aaltonen och Joel Teixeira Neves undersöker blickens dynamik genom kroppslig kommunikation. Verket synliggör blickens maktspel men också blickens kärleksfulla potential. Voyeur är ett tryggt rum där publiken tillåts undersöka upplevelsen av att bli sedd och vilka emotioner det väcker; hur känns det att bli sedd, hur möts våra blickar, när vänder jag bort blicken, vad är ordlös kommunikation? ”Var upphör din blick och börjar min. Blicken tillhör inte någon utan är ett förhållande en deltar i.”

Voyeur föreställningar på Universum 13.-22.2. Föreställningen är en del av Todellisuuden Tutkimuskeskus huvudprogram och Universums gästspelsprogram.

Ursula Hallas, Miro Manteres och Teemu Päivinens Unfamiliar Dialogues – Uneksunnan näyttämö välkomnar deltagarna att tillsammans skapa ett gemensamt rum som konstrueras genom tankar, känslor, sinnesstämningar och erfarenheter som uppstår i det tomma rummet. Föreställningen utnyttjar live-looping ljudteknologi och gruppdynamiska konstellationer.

 Unfamiliar Dialogues – Uneksunnan näyttämö föreställningar på Universum 6.-7.3.

Universums pribelönta och uppskattade projekt Story Sharing fortsätter sin caféverksamhet under vårsäsongen 2020. Runt de runda cafeborden samlas människor med olika bakgrund och olika erfarenheter från världens olika kanter för att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser från vardagen. I kvällen ingår alltid också musikframträdanden och ett open mic -segment där en har möjlighet att dela sin berättelse med åhörarna. Universums teatersal öppnar sina dörrar för berättarcafeet i februari (fredagen 28.2) och i april (exakt datum fastslås senare).

I april intar dansarna Minna Tervamäki och bildkonstnär Hannaleena Heiska Universums scen. I deras verk Jälki kombineras olika konstformer. Verket var en del av Esbos moderna museum EMMA:s 10-års jubileumsprogram 2016.

Från februari till april uppträder den svenska improvisationsgruppen  Stjärnfall. Såkespelare är bland annat Anja Bargum, Fredrik Bruun, Nicole Hjelt-Lundin, Niklas Häggblom, Johanna af Schultén, Hazel Salminen, Valo Sauri, Elisabeth Öhman och Paul Holländer. Salla Markkanen står för musiken. Stjärnfalls första improvisationskväll är fredagen 7.2. I mars blir det improvisation varje onsdag och den sista klubbkvällen går av stapeln i början av april, torsdagen 2.4.

I maj är det tur för projektet Merisairas. Merisairas är ett tvärkonstnärligt projekt som kombinerar konst och vetenskap. Projektet gör konst av en klimatångest utlöst av förorenade hav och plastavfall. I arbetsgruppen ingår bland annat musikgruppen SO III med Suvi Oskala, Oskari Lehtonen och Teemu Korpipää, dansare Sini Siipola samt havsforskarna Pauliina Saarman ja Olli Mustonen.

Även under sommaren händer det på Universum. Kaisa Kangas, Mohamad Rabah och Martin Nielsen förverkligar ett levande rollspel som använder sig av black box -teaterns tekniker. Det levande rollspelet Seaside Prison strävar till att ge den finska publiken en inblick i hur vardagen Gaza är och hur det känns att leva under inringning och ständiga bombhot. Evenemanget får med andra ord såväl konstnärliga, samhälleliga och kulturella dimensioner. Det fyra timmar långa evenemanget innehåller förutom själva rollspelet också en förberedande workshop, kontextualiserande diskussion efter rollspelet och nedmontering. På hösten 2020 är det dags för Universums egna teatrars premiärer. Aurinkoteatteri presenterar Tätiratsastajat med manus och regi av Sanna Hietala. Sirius Teatern fortsätter sitt framgångsrika samarbete med Klockriketeatern i form av WilliamShakespears pjäs Julius Caesar med regi av Carl Alm.

Mer information och eventuella pressbiljetter via:
Outi Lahtinen
044 7625 705
outi@universum.fi
www.universum.fi

Pressmeddelande
18.6.2019
Får publiceras genast

Universums repertoar för hösten 2019 är nu publicerad!

Universums repertoar för hösten 2019 tar sig an stora ämnen. I Teatteri Venus’ föreställning Rest in Peace bjuder trancemaskerna publiken med till ett liv efter döden för att där möta förflutet och framtid. Sirius Teaterns och De Kristallklaras samproduktion Infinito reflekterar över oändligheten och begrundar dödens och återuppståndelsens anatomi. Den ryska filosofen och vetenskapsmannen Nikolai Feodorovs (1829-1903) texter och teorier har inspirerat produktionen.  

I Rest in Peace fortsätter Teatteri Venus sin serie trancemask föreställningar. Teatteri Venus har tidigare tillämpat och vidareutvecklat improvisationspedagogen Keith Johnstones trancemask teknik i föreställningarna Wonderland (2016), A Good Sign (2013) och Det falska barnet (2010). Denna gång dyker vi med maskerna in i ett annat medvetandetillstånd. Maskerna är tidsresenärer, helbrägdare, shamaner, präster, terapeuter, ceremonimästare, biktfäder, gråterskor. De ledsagar oss in i en okänd framtid eller kanske till det ofullbordade förflutna.

Föreställningen undersöker riter, ritualer och ceremonier och hur de formar och styr oss i vardag och fest, mellan gott och ont. Arbetsgruppen består av Max Bremer, som ansvarar för regin, Åsa Nybo, Sam Huber, Paul Holländer och Markus Luukkonen. Anna Uschanov utformar maskerna och Ada Halonen och Anttoni Halonen skapar föreställningens visuella värld. R.I.P. har premiär 28.9 och spelas fram till 2.11.

Sirius Teatern samarbetar med konstnärskollektivet De Kristallklara i föreställningen Infinito. Infinito är text, ljudvärld, musik, rörelse och dialog. Text och tema växer fram ur 1800-tals filosofen Nikolai Feodorovs teorier. Fedorov var en centralfigur i en rörelse som senare blev känd som den ryska kosmismen.  

Arbetsgruppen består av koreografen Andriana Seecker från Berlin, skådespelare-musiker-ljudartist Henrik Heselius, dramaturgen Ilja Lehtinen, scenografen Ada Halonen och regissören-videokonstnären-DJ Malin Nyqvist. Andriana Seecker har tidigare medverkat på Universum i Sirius Teaterns produktion Under och i Houellebecq!, som var en samarbetsproduktion med Konstuniversitetets Teaterhögskola. I den medverkade också dramaturgen Ilja Lehtinen, som nyligen belönats med Kritiikin Kannukset 2019.

Infinito har premiär 28.11 och föreställningarna fortsätter fram till 18.1.2020.

För mera information:

Inkeri Rönnberg
044 050 6139
inkeri@universum.fi
universum.fi

Lehdistötiedote
18.6.2019

Universumin syyskauden ohjelmisto on nyt julkaistu!

Universumin syyskausi 2019 vietetään suurten aiheiden äärellä. Teatteri Venuksen Rest in Peace -esityksessä transsimaskit kutsuvat mukaansa tuonpuoleiseen kohtaamaan niin mennyttä kuin tulevaakin. Sirius Teaternin ja De Kristallklaran yhteisproduktiossa Infinito pohditaan äärettömyyttä sekä kuoleman ja ylösnousemuksen anatomiaa venäläisen filosofin ja tiedemiehen Nikolai Fedorovin (1829-1903) tekstien ja teorioiden innoittamana.

Rest in Peace jatkaa Teatteri Venuksen transsimaskiesitysten sarjaa. Venuslaiset ovat soveltaneet ja kehittäneet edelleen improvisaatiopedagogi Keith Johnstonen luomaa transsimaskitekniikkaa aikaisemmin esityksissä Wonderland (2016), A Good Sign (2013) ja Det falska barnet (2010). Tällä kertaa maskit vievät meidät sukellukselle tietoisuuden tuolle puolelle. Maskit ovat aikamatkustajia, parantajia, samaaneja, pappeja, terapeutteja, seremoniamestareita, rippi-isiä, itkijöitä. He johdattavat meidät tuntemattomaan tulevaisuuteen tai toteutumattomaan menneisyyteen.

Esitys tutkii riittejä, rituaaleja ja seremonioita, ja kuinka ne muokkaavat ja ohjaavat meitä arjessa ja juhlassa, hyvässä ja pahassa. Työryhmään kuuluvat ohjauksesta vastaavan Max Bremerin lisäksi Åsa Nybo, Sam Huber, Paul Holländer ja Markus Luukkonen. Naamiot valmistaa Anna Uschanov. Ada Halonen ja Anttoni Halonen luovat esityksen visuaalisen maailman. R.I.P:n ensi-ilta on 28.9. ja esityksiä on 2.11. saakka.

Sirius Teatern ryhtyy yhteistyöhön De Kristallklaran kanssa Infinito-esityksessä. Infinito on tekstiä, äänimaailmoja, musiikkia, liikkeellistä materiaalia ja dialogia. Tekstit ja teemat kumpuavat venäläisen 1800-luvun filosofin Nikolai Fedorovin teorioista. Fedorov oli keskeinen hahmo liikkeessä, joka myöhemmin tunnettiin nimellä venäläinen kosmismi.

Työryhmään kuuluvat berliiniläiskoreografi Andriana Seecker, näyttelijä-muusikko-äänitaitelija Henrik Heselius, dramaturgi Ilja Lehtinen, skenografi Ada Halonen, ohjaaja-videotaiteilija-DJ Malin Nyqvist sekä Sirius Teaternin omat näyttelijät Wilhelm Grotenfelt ja Paul Holländer. Andriana Seecker on työskennellyt Universumissa aikaisemmin Sirius Teaternin produktioissa Under (2014) sekä yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa toteutetussa esityksessä Houellebecq!. Viime mainitussa oli mukana myös tänä keväänä Kritiikin Kannuksilla palkittu Ilja Lehtinen. Infiniton ensi-ilta on 28.11. ja esitykset jatkuvat 18. tammikuuta 2020 saakka.

Lisätietoja:

Inkeri Rönnberg
044 050 6139
inkeri@universum.fi
universum.fi

PRESSMEDDELANDE 12.3.2019


THALIA-PRISET TILL MARAT/SADE!

Teaterinfo Finlands Thalia-pris tilldelades i år föreställningen Marat/Sade, en fartfylld samproduktion mellan de tre finlandssvenska teatrarna Klockriketeatern, Teater Mestola och Sirius Teatern, i regi av Juha Hurme. Klassikerpjäsen av Peter Weiss fick sin svenskspråkiga premiär hösten 2018 på Universums scen. Arbetsgruppen tog emot Thalia-priset måndagen den 11 mars.

Så här lyder prismotiveringen: I Marat/Sade, samproducerad av Sirius Teatern, Klockriketeatern och Teater Mestola, blommar intelligent, fysisk skådespelarkonst och teaterlek, där verkets kritiska potential uppdateras och får nya dimensioner. En ensemble kan uppstå även kring ett enskilt verk då arbetsmetoderna och processerna ger utrymme för en atmosfär av tillit som stärker skådespelarnas autonomi och godkänner olikheter. I denna auditiva och visuella installation ljuder och andas kroppar och musik.

Syftet med Thalia-priset är att belöna en föreställning som väcker samhällelig diskussion, lockar nya publikgrupper, har rönt internationell framgång eller är innovativ eller synnerligen förtjänstfull på något annat sätt och som därmed väcker diskussion om teaterkonstens betydelse. Thalia-priset ges ut av Teaterinfo Finland (TINFO). Förutom Marat/Sade belönades också föreställningarna Vaahtoa! (Anna Ackerman & Minna Hokkanen), Syklit (Valtimonteatteri), Stalker – Huviretki tienpientareelle (Grus Grus Teatteri) med en Thalia.

Finskspråkig premiär av Marat/Sade på Esbo Stadsteaterns scen den 22.3. Föreställningar: 22.3–16.4. Biljetter: lippu.fi Textning till svenska och engelska För mer information: https://espoonteatteri.fi/esitykset/marat-sade/ THALIA-PALKINTO MARAT/SADELLE! Kolmen suomenruotsalaisen teatterin

Finskspråkig premiär av Marat/Sade på Esbo Stadsteaterns scen den 22.3. 

Föreställningar: 22.3–16.4.

Biljetter: lippu.fiTextning till svenska och engelskaFör mer information: https://espoonteatteri.fi/esitykset/marat-sade/
Textning till svenska och engelska

För mer information: https://espoonteatteri.fi/esitykset/marat-sade/

THALIA-PALKINTO MARAT/SADELLE!

Kolmen suomenruotsalaisen teatterin Klockriketeaternin, Teater Mestolan, Sirius Teaternin sekä ohjaaja Juha Hurmeen yhteistyönä syntynyt vauhdikas Marat/Sade palkittiin Teatterin tiedotuskeskuksen Thalia-tunnustuspalkinnolla maanantaina 11. maaliskuuta.  Peter Weissin klassikkoon perustuva teos sai ruotsinkielisen ensi-iltansa syksyllä 2018 teatteritalo Universumissa.

Marat/Sade voiton perustelut:
Universumin, Sirius-teatterin, Klockriketeaternin ja teatteri Mestolan yhteistuotannossa Marat/Sade kukoistaa älykäs fyysinen näyttelijäntaide ja teatterileikki, jossa teoksen kriittinen potentiaali päivittyy ja saa uusia ulottuvuuksia. Ensemble voi syntyä myös teoskohtaisesti, kun työtavat ja -prosessit tekevät tilaa luottamukselliselle, erilaisuuksia hyväksyvälle näyttelijöiden itseohjautuvuutta vahvistavalle ilmapiirille. Tässä auditiivis-visuaalisessa tilateoksessa esiintyjien kehot ja musiikki soivat. 

Joka toinen vuosi jaettavalla Thalia-palkinnolla halutaan palkita esityksiä, jotka ovat ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättäviä, uusia yleisöryhmiä houkuttelevia, kansainvälisesti menestyksekkäitä tai muuten taiteellisesti ansioituneita. Thalia-palkinnon voittivat tänä vuonna Marat/Saden lisäksi  Vaahtoa! (Anna Ackerman & Minna Hokkanen), Syklit (Valtimonteatteri) sekä Stalker – Huviretki tienpientareelle (Grus Grus Teatteri).

Marat/Saden suomenkielinen ensi-ilta Espoon Kaupunginteatterissa 22.3.–16.4.
Liput: lippu.fi
Tekstitys ruotsiksi ja englanniksi
Lisätiedot: klockrike.fi

PRESSMEDDELANDE 17.12.2018

TEATER MARS:
MENINGEN MED LIVET OCH ANDRA BERÄTTELSER

Det var en man som inte fick köpa mjällmedel. Det var en kvinna som tog avsked av sin dotter.
Det var en pojke som fick en hund. Det var en kvinna som fick tre önskningar.

På våren 2019 kommer Teaterhuset Universums scen att fyllas med berättelser då Teater Mars nyaste föreställningen Meningen med livet och andra berättelser får sin urpremiär 30 mars.

Det var några medelålders skådespelare. De har minnen, känslor, livsfaser, som alla andra i deras ålder. I deras berättelser förenas världens stora frågor med vardagens svårigheter. Vi lever under klimatförändringens globala hot, i migrationens Europa, i skogsskövlingens och aktivmodellens Finland. Barnen växer upp och lämnar hemmet, alla blir vi äldre. Inför orättvisor och egoism kan envar känna sig maktlös, men ensamheten kan brytas och den som följer hjärtats röst går inte vilse.

Meningen med livet är teater i all enkelhet och utan gränser. Den litar på berättandet och innehållet i det berättade. Den rör sig mellan det direkta tilltalet och dramatikens tillspetsningar. Stort och smått byter plats, allt förändras. Den gemensamma upplevelsen uppstår ur det personliga och individuella.

I föreställningen medverkar Teater Mars legendariska skådespelare: Marika Parkkomäki, Nina Hukkinen, Max Bremer och Niklas Häggblom. Den mytomspunna Joakim Groth regisserar.

Meningen med livet och andra berättelser har sin urpremiär på Teaterhuset Universums scen 30 mars kl. 19.

Föreställningar:
ons. 3.4 kl. 19 | fre. 5.4 kl. 19 | lör. 6.4 kl. 14 | sön. 7.4 kl. 14 | tis. 9.4 kl. 19 | tor. 11.4 kl. 19 |fre. 12.4 kl. 19 | lör. 13.4 kl. 14 | tis. 16.4 kl. 19 | tor. 25.4 kl. 19 | fre. 26.4 kl. 19 | lör. 27.4 kl. 19 | tis. 30.4 kl. 19

Plats: Universum, Styrmansgatan 13, Helsingfors

För mera information och pressbiljetter:
Inkeri Rönnberg
Informatör
+358440506139
inkeri@universum.fi

Pressmeddelande 13.9.2018

Klockriketeatern, Sirius Teatern och Teater Mestola sätter upp klassikern på svenska
Pjäsen fortsätter på finska på Esbo stadsteater under våren 2019

De tre finlandssvenska teatrarna sätter i samarbete upp Marat/Sade, som sällan setts på scen i Finland. Pjäsens officiella, men mer sällan använda, namn är Jean Paul Marat förföljd och mördad så som det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under ledning av herr de Sade.

Den tyskfödde Peter Weiss’ text från 1960-talet var den tidens kultklassiker. Succépjäsens genombrott började i Peter Brook’s regi på The Royal Shakespeare Company år 1965. Sen dess har otaliga versioner satts upp av kända teaterkonstnärer. Pjäsen undersöker samhällets maktförhållanden genom två totalt olika historiska personer, de revolutionära jakobinernas hjälte Jean-Paul Marat och den franska aristokraten markis de Sade, omtvistad filosof och författare, han som gett sitt namn åt sadismen. Det fiktiva mötet mellan två historiska stormän, Marat och de Sade, leder till djupa diskussioner där världsordningen ifrågasätts och ställs om. Regissör Juha Hurme beskriver pjäsen så här:

Peter Weiss’ skådespel är egenartat, enastående, intelligent, roligt och upprörande. Total kontroll
och full anarki ställs mot varandra som politiska alternativ. Vad kan vara angenämare än det!
Textens dubbla pjäsen i pjäsen-struktur är genial och full av humor: publiken ser en pjäs som
mentalsjukhusets patienter spelar upp för sjukhusdirektören. Det är svårt att tänka sig en roligare
utmaning för en professionell skådespelare än att få spela en galen, möjligen psykopatisk
amatörskådespelare. Marat/Sade är ett konstverk av den rangen att det alltid är aktuellt.

Musiken spelar en central roll i såsom Weiss’ originaltext som i Hurmes regi. De unga musikerna Mirva Tarvainen och Martin Åkesson intar scenen med skådespelarna och manar fram Marat/Sades akustiska ljudvärld med sello och kontrabas m.fl. Pjäsens unika utrymmeslösning stiger också fram som ett viktigt element. Universums historiska teatersal har tömts och den före detta kyrkosalen kommer till sin rätta som mentalsjukhuset Charentons scen. Raisa Kilpeläinen och Kalle Ropponen, ansvariga för den visuella världen, vill till minsta detalj ära pjäsens epok i deras eleganta visuella design.

Premiär blir det på teaterhuset Universums scen 20.10.2018. Universum, som fungerar som fyra teatrars gemensamma scen, var nominerad till Årets teater våren 2018. Universum är hemmascen för t.ex. Sirius Teatern.

Pjäsens finska version får sin premiär på Esbo stadsteaters Norrskenshall (Revontulihalli) 22. mars 2019 och ges där tio gånger. Samarbetet mellan dessa fyra teatrar grundar sig i tanken att förlänga pjäsens livslängd och i att bredda dess tillgänglighet med att producera egna föreställningsperioder på bägge inhemska språken. Biljettförsäljningen till föreställningarna på Esbo stadsteater börjar i november.

Arbetsgrupp:
Regi: Juha Hurme
Visuell design: Raisa Kilpeläinen & Kalle Ropponen
Ljudplanering och musiker: Mirva Tarvainen & Martin Åkesson
På scen: Carl Alm, Dan Henriksson, Alma Pöysti, Martina Roos (Klockriketeatern)
Wilhelm Grotenfelt, Paul Holländer, Paul Olin (Sirius Teatern)
Jon Henriksen, Fabian Silén (Teater Mestola)
Dokumentation och trailers: Paola Guzmán Figueroa
Produktion: Klockriketeatern, Sirius Teatern, Teater Mestola
I samarbete: Teaterhuset Universum

Press och pressbiljetter:
Informatör Inkeri Rönnberg, inkeri@universum.fi | 044 0506139

Mer info ges av:
Producent Eeva Bergroth, eeva.bergroth@klockrike.fi | 040 4873620

Mer info om föreställningsperioden på Esbo stadsteater ges av:
Marknadsförings- och kommunikationschef Marika Agarth, marika.agarth@espoonteatteri.fi | 050 5984331

Pressmeddelande 13.9.2018

Klockriketeatern, Sirius Teatern och Teater Mestola sätter upp klassikern på svenska
Pjäsen fortsätter på finska på Esbo stadsteater under våren 2019

De tre finlandssvenska teatrarna sätter i samarbete upp Marat/Sade, som sällan setts på scen i Finland. Pjäsens officiella, men mer sällan använda, namn är Jean Paul Marat förföljd och mördad så som det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under ledning av herr de Sade.

Den tyskfödde Peter Weiss’ text från 1960-talet var den tidens kultklassiker. Succépjäsens genombrott började i Peter Brook’s regi på The Royal Shakespeare Company år 1965. Sen dess har otaliga versioner satts upp av kända teaterkonstnärer. Pjäsen undersöker samhällets maktförhållanden genom två totalt olika historiska personer, de revolutionära jakobinernas hjälte Jean-Paul Marat och den franska aristokraten markis de Sade, omtvistad filosof och författare, han som gett sitt namn åt sadismen. Det fiktiva mötet mellan två historiska stormän, Marat och de Sade, leder till djupa diskussioner där världsordningen ifrågasätts och ställs om. Regissör Juha Hurme beskriver pjäsen så här:

Peter Weiss’ skådespel är egenartat, enastående, intelligent, roligt och upprörande. Total kontroll
och full anarki ställs mot varandra som politiska alternativ. Vad kan vara angenämare än det!
Textens dubbla pjäsen i pjäsen-struktur är genial och full av humor: publiken ser en pjäs som
mentalsjukhusets patienter spelar upp för sjukhusdirektören. Det är svårt att tänka sig en roligare
utmaning för en professionell skådespelare än att få spela en galen, möjligen psykopatisk
amatörskådespelare. Marat/Sade är ett konstverk av den rangen att det alltid är aktuellt.

Musiken spelar en central roll i såsom Weiss’ originaltext som i Hurmes regi. De unga musikerna Mirva Tarvainen och Martin Åkesson intar scenen med skådespelarna och manar fram Marat/Sades akustiska ljudvärld med sello och kontrabas m.fl. Pjäsens unika utrymmeslösning stiger också fram som ett viktigt element. Universums historiska teatersal har tömts och den före detta kyrkosalen kommer till sin rätta som mentalsjukhuset Charentons scen. Raisa Kilpeläinen och Kalle Ropponen, ansvariga för den visuella världen, vill till minsta detalj ära pjäsens epok i deras eleganta visuella design.

Premiär blir det på teaterhuset Universums scen 20.10.2018. Universum, som fungerar som fyra teatrars gemensamma scen, var nominerad till Årets teater våren 2018. Universum är hemmascen för t.ex. Sirius Teatern.

Pjäsens finska version får sin premiär på Esbo stadsteaters Norrskenshall (Revontulihalli) 22. mars 2019 och ges där tio gånger. Samarbetet mellan dessa fyra teatrar grundar sig i tanken att förlänga pjäsens livslängd och i att bredda dess tillgänglighet med att producera egna föreställningsperioder på bägge inhemska språken. Biljettförsäljningen till föreställningarna på Esbo stadsteater börjar i november.

Arbetsgrupp:
Regi: Juha Hurme
Visuell design: Raisa Kilpeläinen & Kalle Ropponen
Ljudplanering och musiker: Mirva Tarvainen & Martin Åkesson
På scen: Carl Alm, Dan Henriksson, Alma Pöysti, Martina Roos (Klockriketeatern)
Wilhelm Grotenfelt, Paul Holländer, Paul Olin (Sirius Teatern)
Jon Henriksen, Fabian Silén (Teater Mestola)
Dokumentation och trailers: Paola Guzmán Figueroa
Produktion: Klockriketeatern, Sirius Teatern, Teater Mestola
I samarbete: Teaterhuset Universum

Press och pressbiljetter:
Informatör Inkeri Rönnberg, inkeri@universum.fi | 044 0506139

Mer info ges av:
Producent Eeva Bergroth, eeva.bergroth@klockrike.fi | 040 4873620

Mer info om föreställningsperioden på Esbo stadsteater ges av:
Marknadsförings- och kommunikationschef Marika Agarth, marika.agarth@espoonteatteri.fi | 050 5984331

Lehdistötiedote 5.4.2018

Aurinkoteatterin Atlantis tarttuu kysymykseen, kenelle tieto kuuluu

Thalia-palkitun Aurinkoteatterin anarkistista näyttämötaidetta nähdään tänä keväänä ensimmäistä kertaa Kansallisteatterissa. Juha Mustanojan käsikirjoittama ja ohjaama loisteliaan visuaalinen musiikkinäytelmä Atlantis saa kantaesityksensä Pienellä näyttämöllä 12. huhtikuuta.

Maapallomme on todellisuudessa ontto, ja maapallon ydin on suunnaton möntti tulikuumana hehkuvaa sulaa kultaa. Tämän lämpimän sisäauringon alla elää runsaslukuinen putkiaivoinen kääpiökansa. Päivästä toiseen he harjoittavat kahta mielipuuhaansa, labyrinttimaisten tunneleiden louhimista sekä joukkomarssia.

Mutta voi! Kääpiöiden onneen tulee odottamaton särö, ja jäljittäessään tätä virhettä he keksivät vahingossa tieteen. Tieteen löytäminen johtaa nopeasti holtittomaan kullanvalmistukseen ja sitä myötä täydelliseen katastrofiin: massiiviseen räjähdykseen ja kääpiökansan joukkotuhoon. Vain pieni joukko kääpiöitä sinkoutuu meren pohjaan käynnistämään sivistyksen uudelleen tyhjästä.

Atlantis on traaginen tragedia tieteen ja koulutuksen kaupallistamisesta ja elitisoimisesta. Se käsittelee mustan huumorin keinoin yhteiskunnallisia rakenteita, joiden vuoksi koulutus, tiedonsaanti ja tieteellinen työskentely eivät ole tasapuolisesti kaikkien saatavilla.

”Pienellä kansakunnalla ei ole taloudellisesti varaa jättää nuorisoansa kouluttamatta. Koulutus on välttämätöntä, koska demokratian toteutumisen edellytyksenä on, että kaikki ymmärtävät, mistä äänestetään. Siinä vaiheessa, kun kaikilla ihmisillä ei ole vapaata pääsyä tietoon, ei oikeusvaltiosta ole mitään jäljellä. Siirrämme nämä aiheet teatterin näyttämölle kohotettuun todellisuutteen, jotta ihmisten olisi helpompi nähdä kirkkaasti, mitä pohjimmiltaan on pelissä”, teoksen käsikirjoittaja ja ohjaaja Juha Mustanoja kuvailee.

Vuonna 1989 perustettu Aurinkoteatteri on helsinkiläinen ammattilaisryhmä, jonka tunnusmerkki on tehdä poliittisesti epäkorrektia teatteria, joka käsittelee vaikeita aiheita. Teatteri on pitänyt taiteellisesta riippumattomuudestaan järkähtämättömästi kiinni. Aurinkoteatteri palkittiin teoksestaan Maa-Tuska Thalia-tunnustuspalkinnolla vuonna 2017.
KANTAESITYS 12. HUHTIKUUTA PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ

ROOLEISSA Sanna Hietala, Paul Holländer, Miko Kivinen, Leea Klemola, Jussi Lehtonen, Karin Pacius, Antti L. J. Pääkkönen, Vilma Putro ja Nora Raikamo

OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS Juha Mustanoja
TAITEELLINEN JOHTAJA Leea Klemola (Aurinkoteatteri)
ESITYSDRAMATURGIA Outi Lahtinen
LAVASTUS Anne Karttunen
PUKUSUUNNITTELU Noora Salmi
VALOSUUNNITTELU Pietu Pietiäinen
MUSIIKKI Juuso Voltti
ÄÄNISUUNNITTELU Maura Korhonen
ELOKUVAUS Jyri Hakala
ERIKOISTEHOSTEET Mats Hästbacka
NAAMIOINNIN SUUNNITTELU Kaija Heijari
NAAMARIT Heini Maaranen
KUVAJAISET Rasmus Vuori
OHJAAJAN ASSISTENTTI Michael Panula-Ontto
TUOTANTO Birgit Aittakumpu (Aurinkoteatteri/Universum)
Lue teologian tohtori ja tietokirjailija Petri Merenlahden kirjoitus Atlantiksesta Kansallisteatterin blogissa: https://kansallisteatteri.fi/blogi/viisaat-hallitkoot/

Tekijät esiin!
Torstaina 19.4. Atlantis-näytännön jälkeen esityksestä keskustelemassa esityksen kirjoittaja ja ohjaaja Juha Mustanoja ja muita työryhmän jäseniä.

Lisätiedot
pääjohtaja Mika Myllyaho mika.myllyaho@kansallisteatteri.fi
viestintäpäällikkö Linda Lopperi linda.lopperi@kansallisteatteri.fi, p. 050 540 5062

Valokuvat
https://www.flickr.com/photos/kansallisteatteri/albums/72157691067504346/

Pressmeddelande 8.1.2018

Teater Mars sätter upp Joakim Groths nyversion av komedin Fylla sex från 1998

Succén från 1998 uppdaterad!

Konrad KG Petterson skall fylla år. Hans hustru Pia har bjudit in en handfull av hans gamla skoltida vänner för att anordna en överraskningsfest. Det blir en kväll med väntade och oväntade överraskningar. Fylla sex är en komedi om att bli äldre, om att inte villa bli äldre, om livets förändringar och om det som består. Stilarten byter mellan köksrealism, salongskomedi och fars.

Joakim Groths Fylla sex hade urpremiär 1998 i ett samarbete mellan Svenska Teatern och Teater Mars. När nu föreställningen 2018 tas upp på nytt av Teater Mars har det alltså formen av ett 20-årsjubileum och skådespelarna är till en del samma: Max Bremer, Robert Enckell, Niklas Häggblom, Sam Huber och Åsa Nybo medverkade också den gången. Som nya tillkommer Marika Parkkomäki, Åsa Wallenius, Sara Soulié samt Dick Idman. Liksom den gången regisseras föreställningen av författaren, Joakim Groth. Pjästexten har av författaren grundligt reviderats för att lyfta fram tendenser i tiden (1990-talet) som nu framstår som betydelsefulla.

Manus & regi: Joakim Groth
Scenografi: Markus R. Packalén
Rekvisita: Anu Sallinen

Premiär lö 3.2 kl 19

Lehdistötiedote 31.8.2017

Aurinkoteatterin Leea Klemola ohjaa Teatterikorkeakoulun yhteistyön – ensi-ilta 20.9.

Baikal Brothers Ky on esitys Taideyliopiston musiikkiteatterilinjan bändin musiikkivideon kuvausmatkasta Trans-Siperian junalla Baikalille Olkhon-saarelle. Baikal Brothers Ky on myös venäjän matkailuun erikoistunut matkatoimisto, jonka avulla identtiset kaksoset Jukka ja Risto Tarvainen pyrkivät pelastamaan koulunpolttamisesta vahingonkorvauksiin tuomitun pikkuveljensä tulevaisuuden. Baikal Brothers Ky on näytelmä Virve-Riikka Linkolasta, Jukan ja Riston yhteisestä rakkaudesta, naisesta joka haluaa kulkea omia polkujaan, sekä Miiasta, pinnallisesta tytöstä, jonka sisällä velloo loputtoman syvä surun meri.

Baikal Brothers Ky on näytelmä niistä haavoista, joita toiset ihmiset ovat meihin jättäneet, ja joista me toisten ihmisten avulla yritämme parantua, sekä matkasta kohti uutta tuntematonta maisemaa.

Näytelmän ohjaa Aurinkoteatterin taiteellinen johtaja, ohjaaja-näytelmäkirjailija Leea Klemola. Klemolan edellinen näytelmä, Vaimoni, Casanova, palkittiin keväällä 2017 Thalia-gaalassa Vuoden esityksenä ja nähtiin elokuussa Tampereen Teatterikesän pääohjelmistossa.

Teksti: Leea Klemola & Rosa-Maria Perä & työryhmä
Ohjaus: Leea Klemola
Dramaturgia: Rosa-Maria Perä
Äänisuunnittelu: Eero Nieminen
Valosuunnittelu: Max Wikström
Lavastussuunnittelu: Anne Karttunen
Näyttämöllä: Juha Ekola, Jarno Hyökyvaara, Marko Nurmi, Susanna Pukkila, Jonnakaisa Risto, Inka Reyes, Sonja Silvander, Henna Sormunen ja Pietu Wikström

Kantaesitys ke 20.9.2017 klo 19

Esitys jatkaa kiertueella:
Kokkolan kaupunginteatteri to 28.9. klo 19 ja pe 29.9. klo 19
Kotkan kaupunginteatteri ti 3.10. klo 19 ja ke 4.10. klo 19
Tampereen Teatteri ti 17.10. klo 19 ja ke 18.10. klo 13
Jyväskylän kaupunginteatteri pe 20.10. klo 19
Lisätietoja teattereiden omilta www-sivuilta.

Yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Aurinkoteatteri.
Esityksen valmistumista ovat tukeneet Matkatoimisto Mandala Travel ja Korkeasaaren eläintarha.

Lehdistötiedote 21.6.2017

Universumin syyskauden ohjelmisto julkaistu!

Universumin syyskauden aloittaa jo vuodesta 2012 järjestetty ilmaistapahtuma Nuoria vieraita Universumissa Taiteiden yönä 24.8. Tapahtumassa nähdään esityksiä nuorten esittävän taiteen tekijöiltä. 20.9. ensi-iltansa Universumissa saa Aurinkoteatterin ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun yhteistyö Baikal Brothers Ky, jonka ohjaa Leea Klemola. Teatteri Venuksen Hyvä elämä -projektin kaksi ensimmäistä osaa nähdään syksyllä. Syyskauden ruotsinkielinen kantaesitys, Teater Marsin ja Sirius Teaternin yhteistyö Jag, Inga Finne on ensi-illassa 3.11. ja sen ohjaa Joakim Groth. Syyskaudella Universumissa vierailee Stjärnfallin improvistoitu kokoillanesitys.

Elokuussa Aurinkoteatterin Saalistajat-näytelmä nähdään Tampereen Teatterikesän pääohjelmistossa.

Lehdistötiedote 28.3.2017

Thalia-juhlassa palkittiin teatterintekijöitä – Universumiin kaksi palkintoa

Maailman teatteripäivänä 27.3.2017 palkittiin Thalia-juhlassa teatterintekijöitä, näyttelijöitä, esityksiä, Vuoden teatteriteko sekä Vuoden teatteri. Vuoden teatteritekona palkittiin Universumin Story Sharing Universum -projektin tapahtumasarja Story Sharing Café. Thalia-tunnustuspalkinto jaettiin tänä vuonna neljälle esitykselle, yhden niistä ollessa Aurinkoteatterin Maa-Tuska.

Vuoden teatteriteko
Myöntäjä: Teatterikeskus
Palkinnon saaja: Universum – International Story Sharing Café

Maailmassa on paljon vihapuhetta tänä päivänä, mutta rakkauspuhetta on, onneksi, paljon, paljon enemmän. Sitä ei aina kuule ennen kuin rupeaa kunnolla höristämään korviaan. Teatterin yksi tärkeä tehtävä on sanoa asioita ääneen, pureutua yhteiskunnan ilmiöihin ja edesauttaa ymmärrystä – olla humanismin ja ihmisoikeuksien esitaistelija, etenkin vaikeina aikoina. Universumin International Story Sharing Café tekee juuri sen, omalla mutkattomalla tavallaan. Se tuo maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset ja kantasuomalaiset perusasioiden äärelle, samaan kahvipöytään, jakamaan tarinoita. Kun istuu saman pöydän ympärillä ja tutustuu ihmiseen, ymmärrys kasvaa ja ihmisestä tulee yksilö, ei osa kasvotonta massaa. Kiitos Universum! Te teette maailmasta helpomman paikan hengittää!

Thalia-palkinto vuoden esitykselle
Myöntäjä: Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Palkinnon saajat ovat nämä neljä esitystä:
Vaimoni, Casanova, Kuopion kaupunginteatteri ja Tanssiteatteri Minimi
Tavallisuuden aave, Q-teatteri
Maa-Tuska, Aurinkoteatteri, Universum
Wunderkinder, Wauhaus ja Teater 90 grader

Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä.
Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys.

Thalia-tunnustuspalkinto neljälle esitykselle
Suomessa tehdään runsaasti taiteellisesti korkeatasoisia ja monimuotoisia teatteriesityksiä, joiden keskinäinen vertailu ja paremmuusjärjestykseen asettaminen olisi keinotekoista. Tämän vuoksi emme ole halunneet palkita yhtä vuoden esitystä. Sen sijaan olemme halunneet nostaa palkittaviksi neljä hyvin erilaista esitystä. Yhteistä niille on vahvan intohimoinen omaäänisyys, muodon ja sisällön uutta luova kokonaistaiteellinen kohtaaminen sekä terävät havainnot omasta ajastamme. Kaikki neljä palkittavaa teosta ovat oivallisia esimerkkejä siitä, miten ohjaajien ja kirjoittajien pitkäjänteinen taiteellisen ajattelun ja käsialan kehittäminen yhdessä motivoituneiden työryhmien kesken voivat johtaa parhaisiin mahdollisiin teatteritaidetta eteenpäin vieviin teoksiin. Thalia-tunnustuspalkinto vuoden esitykselle on jaettu viimeksi vuonna 2015. Nyt palkittavat esitykset ovat saaneet ensi-iltansa vuoden 2015 maaliskuun ja marraskuun 2016 välillä.

Maa-Tuska, Aurinkoteatteri, Universum
Maa-Tuska on monien kerroksien surrealistinen fantasia, satu ja musikaali samassa esityksessä. Unenomaisen pinnan alla kuultaa lukuisia todellisen maailman teemoja, mukaan lukien hyvinvointiyhteiskunta, fasismi, uusliberalismi, retoriikka ja yksilön merkitys maailmassa. Esitys kertoo vahvan teatterillisen muodon läpi yhteiskuntamme ajankohtaisimmista kysymyksistä. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Juha Mustanoja on yhdessä Aurinkoteatterin ensemblen kanssa saanut aikaan jotain hyvin omalakista, omaehtoista ja erityistä. Räävitön ja monitahoinen esitys on samaan aikaan jotain juuri tässä tapahtuvaa, katsojaa haastavaa ja vielä päiväkausiksi ajattelemista antavaa.

 

Pressmeddelande 12.5.2017

Sirius Teatern fyller 25 år – ger en föreställning av kultklassikern Vandring för tre röster

Sirius Teatern fyller 25 år i år och firar detta med att ge en föreställning av kultklassikern Vandring för tre röster lördagen 27.5. Sirius Teatern har fungerat som liten, fri teatergrupp i Helsingfors sedan starten, men också gjort sig känd för att gästa andra orter i Finland och Europa med sina egensinniga uppsättningar. Detta är kanske allra mest kännetecknande för promenadföreställningen Vandring för tre röster, skriven av Peter Weiss, som var den första teaterproduktionen som Sirius satte upp. Den har hängt med i alla dessa år och ges nu en gång igen jubileumet till ära.

”Jag tror att den där bron är ny. Jag har aldrig sett den förr.”

Vandring för tre röster är upplevelseteater där publiken under en två och halv timmes promenad med skådespelarna tar in staden omkring sig samtidigt med den poetiska medvetandeström som Peter Weiss text är.

Vandringen har spelats 50 gånger allt sedan 1992 i Helsingfors, Åbo, Vasa, Hangö, Björneborg, Stockholm, Malmö, Göteborg, Oslo, Tallinn och Berlin.

Lehdistötiedote 15.2.2017

Aurinkoteatterin Saalistajat vie katsojan hyytävälle safarille hyvinvointivaltion pimeimpään maanosaan, missä psykoterapian valo ei loista

Aurinkoteatterin kevään kantaesitys on Sanna Hietalan käsikirjoittama ja ohjaama räävitön, sysimustan huumorin läpäisemä luontodokumentti Saalistajat, ensi-ilta Universumissa 22.3. Rooleissa nähdään Wilhelm Grotenfelt, Paul Holländer, Niklas Häggblom ja Milla Kangas. Lavastuksen ja puvut esitykseen luo Raisa Kilpeläinen, valon Anttoni Halonen sekä äänimaailman Niklas Nybom.

Uhanalainen ihmislaji on pudonnut kehityksen rattaista, mutta sen viimeiset yksilöt sinnittelevät yhä hengissä vastoin kaikkia Darwinin lakeja. Turvaverkko repeilee ja aivokapasiteetiltaan ylivoimainen nykyihminen valtaa ikiaikaiset metsästysmaat. Viimeisellä rannalla asuntomessutalojen puristuksessa lymyää vanhan alfanaaraan lauma. Nämä otukset eivät ole leppeitä kasvinsyöjiä, vaan reaktiivisia petoja, joiden patoutunut saalistusvietti alkaa äärimmäisissä olosuhteissa purkautua esiin. Saalistaja on kesytön alkueläin, vailla älyä ja moraalia. Saalistaja tappaa syödäkseen.

Saalistajat tarkastelee sitä kasvavaa ajelehtivien ja tarpeettomaksi käyvien joukkoa, jonka kapasiteetti ei enää riitä ajan vaatimuksiin. Se kyseenalaistaa parantamisen ja parantumisen käsitteet, sekä sen, kenellä on oikeus määritellä riittävä ihmisyys. Näytelmän aihe on arvottomuuden kokemus ihmisen sosiaalisena perintönä. Näytelmä käsittelee auttamisen ja vallankäytön symbioottista suhdetta ja seurauksia perheessä ja hoivayhteiskunnassa. Luontodokumentin muoto antaa mahdollisuuden tarkastella yhteiskunnallisten tukitoimien ja arvottamisen pimeimpiä tuotoksia. Se nauraa häjysti nykyajan terapiauskonnolle ja länsimaisen ihmisen naivinnarsistiselle toiveelle lopullisesta parantumisesta.

Lehdistötiedote 11.1.2017

Story Sharing Universum – tarinanjakamisprojekti turvapaikanhakijoille, maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille

Story sharing allows me to connect many people from all around the world. It builds roads to their heart and mind, and shows that I am not so different from them”. – Ali Meriluoto, entinen turvapaikanhakija, Story Sharing -ryhmän jäsen, Iran.

Universumin monikulttuurinen työryhmä on vuoden verran kehittänyt tarinanjakamisprojektia turvapaikanhakijoille, maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille. Olemme luoneet innostavan ja toimivan projektin; Story Sharing Universum, joka on täksi vuodeksi otettu osaksi Helsingin kaupungin virallista kotouttamisohjelmaa. Projektiin kuuluu kaksi osaa: Story Sharing Cafe -kohtaamiskahvilat ympäri maata, sekä luovia tarinankerrontatyöpajoja vastaanottokeskuksissa pääkaupunkiseudulla ja muualla maassa.

Arkisten tarinoiden jakaminen ihmisten kanssa jotka tulevat eri puolilta maailmaa on mielenkiintoinen ja koskettava kokemus. Story Sharing Café -tilaisuuden keskiössä on suomalainen kahvipöytä, jossa pienessä porukassa kuunnellaan ja jaetaan tarinoita Story Sharing -ryhmän opastamina. Illan ohjelmassa on myös elävää musiikkia, tarinankertojavieraita sekä avoin lava -osuus yleisön tarinoille. Useimpiin kahviloihin olemme kutsuneet turvapaikanhakijoita paikallisista vastaanottokeskuksista osaksi yleisöä. Kahviloiden pääkielenä on englanti. Lisäksi puhumme ainakin suomea, arabiaa, ruotsia ja farsia.

Projektin työryhmä koostuu teatterin ja tarinankerronnan ammattilaisista sekä maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista, jotka ovat tulleet Suomeen monista eri syistä, joku pakolaisena, joku taas työn tai rakkauden perässä.

Tulevana vuotena järjestämme 15 Story Sharing Café -tilaisuutta hyvinkin erilaisiin tapahtumiin ja paikkoihin. Ohjelmassa on mm. kahvila Borderline-valokuvanäyttelyn yhteydessä Porvoon Taidetehtaan galleriassa tammikuussa. Vain naisille suunnattu kahvila Universumissa maaliskuussa. Tarinavaellusta Vuosaaressa elokuussa. Ruotsinkielisiä kahviloita Helsingissä ja Ahvenanmaalla huhtikuussa. Suunnitteilla on myös Speed meeting -tapahtuma Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä toukokuussa, ja lista jatkuu…

Haluamme luoda rentoja, kotoisia tilaisuuksia missä Suomessa asuvat, eri kulttuurien ihmiset, voivat tutustua toisiinsa hauskalla ja välittömällä tavalla. Jakaessamme arkisia tarinoita ja muistoja huomaamme nopeasti kuinka samanlaisia olemme. Tämä on kotouttamista sanan varsinaisessa merkityksessä; uusi tutustuu vanhaan ja päinvastoin. Loppujen lopuksi meidän kaikkien tarvitsee kotoutua tähän meidän uuteen monikulttuuriseen yhteiskuntaamme.

Työryhmä: Ali Meriluoto, Amjad Sher, Antonio Van Cleave, Carla-Rose Häkkinen, Christine Cooper, Houda Whabi, Jean-Luc Rossin, Jekaterina Meriläinen, Kajsa Ek, Lolo Zilliacus, Markus Luukkonen, Maria Kramar von Numers, Max Bremer, Nena Stenius, Slava Dugin, Vitaly Repin ja Åsa Nybo.

For me, it (Story Sharing) was the starting point of those relaxed feeling moments with people of Finland.”
– Amjad Sher, entinen turvapaikanhakija, Story Sharing -ryhmän jäsen, Pakistan.

 

Pressmeddelande 11.1.2017

Story Sharing Universum – ett projekt för delade livshistorier med asylsökande, invandrare och ursprungs-finländare

For me, it (Story Sharing) was the starting point of those relaxed feeling moments with people of Finland.”
– Amjad Sher, före detta asylsökande, nu medlem av Story Sharing gruppen, Pakistan.

Under ca ett års tid har den mångkulturella arbetsgruppen på Universum utvecklat ett projekt för delade livshistorier med asylsökande, invandrare och ursprungs-finländare. Vi har skapat ett inspirerande och fungerande koncept; Story Sharing Universum, som i år har blivit en del av Helsingfors stads officiella integrationsprogram. Till projektet hör två delar: Story Sharing Cafén, träffpunktscafén, runt om i landet samt skapande berättarverkstäder i mottagningscentraler.

Att dela vardagshistorier med människor från hela världen är både spännade och berörande. Kärnan i ett Story Sharing Café är det finländska kaffebordet där man i en liten grupp lyssnar på och delar med sig av historier, under ledning av en medlem i Story Sharing gruppen. Till programmet hör också levande musik, inbjudna berättargäster och en öppen scen -del för publikens egna berättelser. Till de flesta cafeérna har vi bjudit in asylsökande från lokala mottagningscentraler som en del av publiken. Caféernas språk är huvudsakligen engelska, men vi talar även åtminstone finska, arabiska, svenska och farsi.

Projektets arbetsgrupp består av professionella teaterarbetare och historieberättare samt av invandrare och asylsökande som har flyttat till Finland av olika orsaker. Några som politiska flyktingar, andra på grund av arbete, kärlek med mera.

Under det kommande året arrangerar vi 15 st Story Sharing Café -tillfällen med mycket varierande utgångspunkter. På programmet står bl.a. ett café i Borgå Konstfabriks galleri i samband med Borderline fotoutställningen i januari. I mars ordnar vi på Universum ett café enbart för kvinnor. Vi har två svenskspråkiga cafér på Luckan i Helsingfors och i Mariehamn. En vandring med berättelser i Nordsjö i augusti och dessutom planerar vi en ”Speed meeting” happening på Maailma kylässä / World Village Festival i Helsingfors i maj. Listan fortsätter.

Vi vill skapa avslappnande, hemtrevliga tillfällen där människor från många olika kulturer som bor i Finland, kan bekanta sig med varandra på ett omedelbart och opretensiöst sätt. När människor delar med sig av sitt vardagsliv och sina vardagsminnen märker man snabbt hur lika vi alla är. Detta är integration i ordets sanna bemärkelse: det nya bekantar sig med det gamla och tvärtom. För vi behöver alla bli integrerade i detta nya mångkulturella samhälle.

Arbetsgruppen består av: Ali Meriluoto, Amjad Sher, Antonio Van Cleave, Carla-Rose Häkkinen, Christine Cooper, Houda Whabi, Jean-Luc Rossin, Jekaterina Meriläinen, Kajsa Ek, Lolo Zilliacus, Markus Luukkonen, Maria Kramar von Numers, Max Bremer, Nena Stenius, Slava Dugin, Vitaly Repin och Åsa Nybo.

Story sharing allows me to connect many people from all around the world. It builds roads to their heart and mind, and shows that I am not so different from them” – Ali Meriluoto, före detta asylsökande, nu medlem av Story Sharing gruppen, Iran.

Pressmeddelande 18.8.2016

Sirius Teatern sätter upp tysk dramatik i regi av Erik Söderblom

Sirius Teatern sätter upp den tyske dramatikern Roland Schimmelpfennigs pjäs Den gyllene draken på Universum i Helsingfors med premiär den 10 september.

Pjäsen behandlar den aktuella tematiken kring kulturkrockar på ett samtidigt träffsäkert, osentimentalt och avslöjande sätt. Det rör sig om ett antal berättelser som vävs in i varandra: kocken på Thai-Kina-Vietnam-restaurangen som saknar uppehållstillstånd; det unga paret som skall starta sitt gemensamma liv, men inser att de har valt fel när de valt varandra; pensionären som skulle velat leva sitt liv annorlunda; den minderåriga flickan, offret för brutal människohandel; flygvärdinnorna utan kontakt med verkligheten osv.

Erik Söderblom gör efter sin tid som professor på Teaterhögskolan och konstnärlig ledare för Helsingfors festspel comeback som regissör. På scenen ser vi skådespelarna Marika Parkkomäki, Terhi Suorlahti-Gerardin, Paul Holländer, Willehard Korander och Wilhelm Grotenfelt. Raisa Kilpeläinen står för det visuella.

Tillsammans målar, både metaforiskt och bokstavligen, de fem skådespelarna i denna berättarteater upp ett brett panorama av världen idag, en värld där problemen hopar sig och en mur av tillsynes olösliga frågor tornar upp sig och skymmer sikten för det som gör livet värt att leva.

Den gyllene draken ser med becksvart humor rätt in i en dystopisk nutidsproblematik. Samtidigt visar den på de lösningar vi har: gemenskapen, sammanhållningen, medmänskligheten och empatin. Roland Schimmelpfennigs pjäs och Sirius Teaterns uppsättning vill vara en tankeställare. Samtidigt är den roande, insiktsfull och lekfull.

Facebook
Google+
https://universum.fi/lehdistotiedotteet-pressmeddelanden
Twitter